رزرو هتل تفریحات کیش

شهر ورامین

شهر ورامین

شهر ورامین

استان تهران, ورامین

شهر ورامین به کلی از بین رفته است و اثری از آن به چشم نمی‌خورد ولی حتی کسانی که در حال حاضر بیست و پنج ساله هستند آن تپه را به یاد دارند و به همین جهت اصحاب تاریخ و لغت بین واژگان مذکور و نام «ورامین» ارتباطی قائل هستند. چهاردهمین منطقه‌ای که به دست آریایی‌ها ساخته شد «وَرنَ» می‌باشد. واژة Varamin در فرهنگ اوستایی به معنای پناهگاه، نگهدار و یاری است و این ادعا نیز می‌تواند با واژه ورامین ...