رزرو هتل ایران بوم گردی

شهر هرند

شهرهرند

شهرهرند

استان اصفهان, هرند

شهر هرند از توابع استان اصفهان با فاصله 52 درجه و26 دقیقه طول جغرافیایی از نصف النهار گرینویچ وعرض جغرافیائی 32 درجه و33 دقیقه وارتفاع 1540 متری از سطح دریا در 85 کیلو متری شرق شهر اصفهان واقع شده است .از شمال به دشت واز جنوب به رودخانه زاینده رود منتهی می شود وراه آهن سراسری اصفهان ، کرمان از 5 کیلومتری وجاده سراسری اصفهان نائین- یزد از 18 کیلو متری شمال آن ورودخانه زاینده رود از 13 کیلومتری جنوب...

جاباما