رزرو هتل ایران بوم گردی

شهر نیک آباد

نیک آباد

نیک آباد

استان اصفهان, نیک آباد

شهر نیک آباد امروزی تا نیمروز روستای سیان کنونی گسترش داشته و دارای سه کوی بزرگ به نام‌های مزداوا، سوری و دشت آسمان بوده‌است. این شهرک باستانی همزمان با ویران شدن شهر بادگرد در زمین لرزه سال ۷۲۴ خورشیدی ویران گردیده‌است.بقایای شهرک باستانی دشت جهان در آستانه نابودی است و نیازمند توجه مسئولان است. ...

جاباما