بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر نهاوند

نهاوند

نهاوند

استان همدان, نهاوند

شهر نهاوند را در سال 65-64، حدود 02/13 کیلومتر مربع نشان می‌دهد. همچنین وسعت دهستان علیا 377 و دهستان سفلی 452، سلگی 182 و خزل 646 کیلومتر مربع بوده که مجموع وسعت شهرستان حدود 1670 کیلومتر مربع می‌باشد. بافت قدیمی شهر ابتدا در منطقه پاقلعه بوده، بعد به تدریج به دامنه‌های جنوبی و خاوری کشیده شده‌است. پس از احداث خیابان سراسری در سال 1315، به تدریج بافت کالبدی شهر از نظم و ترتیب بیشتری برخوردار و به آ...