بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر نرماشیر

نرماشیر (رستم آباد )

نرماشیر (رستم آباد )

استان کرمان, نرماشیر

شهر نرماشیر به دست اردشیر بابکان بوده که 5 هزار و 772 سال بعد از هبوط آدم بنای گواشیر نهاده شده است‌. اردشیر بابکان بعد از فتح عراق عرب و دیار بکر و شامات به کرمان مراجعت کرده و در سمت شرقی بم شهر نرماشیر را ساخت که تا‌کنون آثار آن باقی است و عوام آن ولایت خرابه‌های آن شهر را چغوک‌آباد می‌نامند. ‌بخش مشخص خرابه‌های مذکور بر بلندای صفه‌ای به ارتفاع سه متر بنا شده و در آن مکان بر‌ فراز آن ...