رزرو هتل ایران بوم گردی

شهر میمه

میمه

میمه

استان اصفهان, میمه

از شمال به استان مرکزی از جنوب به بخش برخوار وشاهین شهر واز غرب به شهرستان گلپایگان ونجف آباد واز شرق به بخشهای قمصر ونطنز واردستان محدود می شود. دشت میمه با وسعت حدود 4980 هکتار که 365 هکتار وسعت شهر میمه می باشد که از شمل وشمال شرقی وشرق به کوههای کرکس واز بلندیهای مرکزی ایران به کوههای نطنز وکاشان متصل است از جنوب غربی دشت میمه بلندیهائی وجود...

جاباما