بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر منج

شهرمنج

شهرمنج

استان چهارمحال وبختیاری, منج

شهر منج جزء شهرستان لردگان درامتداد جاده خوزستان ودرفاصله تقریبا 200کیلومتری مرکز استان قراردارد. این شهر درموقعیت طول جغرافیایی 50 درجه و38 دقیقه وعرض جغرافیایی 31 درجه و32 دقیقه باارتفاع 1440 متر واقع شده است. درمورد وجه تسمیه منج با ضم " م" می گویند دراصل منج باکسر "م" بوده وآن از کرومنج می آید که حالت مه آلودگی است چون منطقه درگودی واقع شده ومحل تلاقی چند دره ورودخانه محلی است واز طرفی به ...