بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر مقدس مشهد

بررسی عوامل موثر بر هزینه های گردشگری مذهبی مطالعه موردی: شهر مشهد مقدس

بررسی عوامل موثر بر هزینه های گردشگری مذهبی مطالعه موردی: شهر مشهد مقدس

شهر مقدس مشهد، شهری با کارکرد مذهبی-زیارتی، زمینه مناسبی را برای توسعه گردشگری مذهبی به عنوان یکی از اشکال عمده گردشگری فراهم کرده است. وجود چنین زمینه ای، علاوه بر ارتقای فرهنگ و عناصر وابسته به آن، پویایی جریان های مولد اقتصاد شهری منتج از جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده است. نحوه هزینه گردشگران، یکی از مباحث مورد توجه در فرایند اقتصاد گردشگری است. به طور کلی هزینه های یک گر...

آرامگاه فردوسی نماد ملی ایرانیان است

آرامگاه فردوسی نماد ملی ایرانیان است

ی تاریخی ، ساماندهی، حفظ و احیاء کند. سلطانی فر یادآور شد: وجود بارگاه شریف حضرت امام رضا (ع) و نیز آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی دو مشخصه ی مهم در خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد است که می توان از این دو مشخصه به عنوان دو ویژگی بزرگ برای استان نام برد که آن را از دیگر استانهای کشور برجسته کرده است....