بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر قهاوند

قهاوند

قهاوند

استان همدان, قهاوند

قهاوند شهری است در استان همدان. قهاوند مرکز بخش شرا شهرستان همدان است. جمعیت شهر قهاوند 2,757 نفر است. از روستاهای بزرگ بخش قهاوند می‌توان به روستای کوزره اشاره کرد. راههای اصلی این شهر: 1. قهاوند به کوریجان: این راه پس از عبور از روستاهای اصلی این بخش بوبوک آباد و غرخلر در کوریجان به جاده چهار بانده همدان...