بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر قطرویه

شهر قطرویه

شهر قطرویه

استان فارس, قطرویه

ی جنوب شرقی و کویر قطرویه نخلستانی وجود داشته است که آثار و بقایای نخلستان در حدود دویست سال پیش موجود بوده است اما هم اکنون این آثار و بقایا به کلی از بین رفته است . شهر قطرویه با گذشت زمان وبه تدریج به سمت غرب گسترش یافته است اما از بقایای سکونتگاها هیچ اثری نیست که احتمالا بر اثر زلزله های متعدد با خاک یکسان...