بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر قره ضیاءالدین

قره ضیاءالدین

قره ضیاءالدین

استان آذربایجان غربی, قره ضیاءالدین

و مزارع مربوط به حاچا به « حاچا یرلری » معروف هستند . مناطق گردشگری منطقه چایپاره قلعه اوراتوئی روستاهای بسطام: قلعه مذکور متعلق به تمدن اوراتویی سده 800 ق . م واقع در غرب شهر قره ضیاءالدین به مسافت 7 کیلومتر از شهر قره ضیا ءالدین به مسافت 7 کیلومتر از شهر فاصله دارد . برابر سنگ نوشته‌ای که در بالای درب قلعه مخروجه...