بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر قاضی

شهر قاضی

شهر قاضی

استان خراسان شمالی, قاضی

انتقال هر نوع محصولی کمک خواهد کرد. منطقه تفریحی گردشی درکش تا هاور دارای جنگل‌های انبوه بلوط و کرکو در دامنه‌های ارتفاعات ۲۸۰۰ متری جلوه زیبایی آفریده‌است. آب جاری در این کوهستان دارای EC کمتر از ۲۰۰ است. در حاشیه شهر قاضی دو تپه باستانی مدفون شدهبا قدمت ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ ساله وجود دارد نیاز به بررسی و کاوش باستان شناسی دارد تپه باستانی زرک تخریب شده و در حال...