بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر فیروزان

شهر فیروزان

شهر فیروزان

استان همدان, فیروزان

صدد برآمد با اعراب وارد جنگ شود از این رو از همه جاهای کشور کمک خواست و لشکری انبوه مرکب از ۱۵۰ هزار نفر جمع کرد و در راس سپاه ایران فیروزان قرار داشت و.... دست آخر شکست خورد.دلیل نامگزاری شهر فیروزان همین است که محل نبرد فیروزان با لشکر اعراب است. از هموطنان عزیز ساکن شهر فیروزان تقاضا می شود در صورت داشتن...