بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر فومن

شهر فومن

شهر فومن

استان گیلان, فومن

فرمان حکومت صفویه درآمد. این شهر تا حدود 980 هجری قمری، قبل از انتقال مرکزیت ایالت بیه پس توسط جمشید سلطان به رشت، حاکم نشین این قسمت از گیلان بوده است. شهر فومن با این انتقال به تدریج اهمیت خود را از دست داد و به صورت یک بازار و شهر محلی درآمد و توسعه روزافزون رشت بر روی فومن سایه...