بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر فرودگاهی

شهر فرودگاهی امام بدون زیرساخت‌های دسترسی آسان

شهر فرودگاهی امام بدون زیرساخت‌های دسترسی آسان

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ – خبرگزاری میراث فرهنگی ـ حمل و نقل ـ شهر فرودگاهی امام خمینی نام آشنایی است که سکاندار وزارت راه پس از قبول مسئولیت در وزارت راه و شهرسازی ، طرح آن را به هیات وزیران داد تا از این طریق شرایط فرودگاه امام خمینی به عنوان یک ‌فرودگاه مهم و بین‌المللی توسعه یافته و بیش از پیش جایگاهش را در مقابل سایر فرودگاههای بین‌المللی ایران حفظ...