بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر علامرودشت

شهر علامرودشت

شهر علامرودشت

استان فارس, علامرودشت

این ناحیه از مرودشت شمال شیراز می‌باشد که با مهاجرت به این سرزمین، به یادبود سرزمین مادری خود آن را «اعلامرودشت» به‌معنای لارستان بهتر و اعلاتر نام‌گذاری کردند. جمعیت بر اساس سرشماری آبان ماه ۱۳۹۰ جمعیت شهر علامرودشت به ۴۰۵۲ نفر رسید که شامل ۹۶۹ خانوار، ۱۹۸۶ مرد و ۲۰۶۶ زن بوده است سابقه تاریخی آثار به‌جا مانده از دوران پیش از...