رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شهر سوخته ثبت جهانی

شهر سوخته
تاریخ خبر : 1393/4/2 - گروه گردشگری: شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان به عنوان هفدهمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. به گزارش مرکزروابط عمومی ...