رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شهر دزفول

شهر دزفول
دزپل یا دژپل را در اصطلاح محلی دزفیل و دژپیل گویند و معرب آن دسفول است. دزفول در زمان ساسانیان همزمان با پلی که در کنار آن بر روی رود ...
رودخانه دز و پارکهای ساحلی رودخانه
رودخانه دز که از رشته کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد ، از شمال دزفول به جنوب این شهر سرازیر می شود . بر روی این رودخانه سد بختیاری ، ...