بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر تاریخی بوژگان

شهر تاریخی بوژگان

شهر تاریخی بوژگان

استان خراسان رضوی, تربت جام

در ابتدای ورود به محوطه شهر قدیم بوزجان در ضلع شمال شرقی و در میان قبرستان قدیمی بر روی تپه ای کم ارتفاع بنای آجری مقبره شیخ ابوذر بوزجانی واقع شده است. ابو الوفا محمدبن یحیی بن اسماعیل بن عباس بوزجانی،ریاضی دان مشهور ایرانی بود که در سال ۳۲۹ه.ق در شهر بوزجان پا به عرصه […]