بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهروندی در گردشگری

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ دانشگاه علم و فرهنگ بعد از برگزاری سلسله نشست های تخصصی«سفرهای نوروزی بایدها و نبایدها» در صدد برگزاری نشست هایی برای بررسی نقش شهروندی در گردشگری است. اولین نشست این مهم به منظور طرح مسئله، 2 آذرماه با حضور اساتید و دانشجویان گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد. "عبدالرضا افتخاری" عضو هیئت مدیره...