بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهروندان آمریکا

علاقه‌مند شدن گردشگران آمریکایی برای سفر به ایران

علاقه‌مند شدن گردشگران آمریکایی برای سفر به ایران

از تحریم‌های اقتصادی به منظور تضعیف اقتصاد ایران و توقف برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرده‌اند و ایران نیز به عنوان یک مقصد گردشگری نسبت به خطرات سفر به ایران به وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد؛ چرا که برخی از شهروندان آمریکایی به دلیل جرایم گوناگون از جمله جاسوسی در ایران دستگیر شدند. به گزارش ایسنا، یکی از شهروندان آمریکایی چند سال پیش پس از سفر به...