بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرهای گردشگر پذیر

اقامت، پذیرایی و ایمنی سه رکن اساسی در سفرهای نوروز

اقامت، پذیرایی و ایمنی سه رکن اساسی در سفرهای نوروز

اقامت، پذیرایی و ایمنی سفر جلوی بروز حوادث ناخوش آیند را گرفت.» او با اشاره به بخش های تاثیرگذار در حوزه اقامتی گفت: «در نوروز شاهد آن هستیم که به اندازه ای شهرهای گردشگر پذیر شلوغ می شوند که جایی برای اقامت باقی نمی ماند در این میان باید با فعال کردن چادرها و پانسیون های خانگی این آموزش را به مردم...