بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرهای پرگردشگر

فرصت و تهدید خانه‌های‌مسافر

فرصت و تهدید خانه‌های‌مسافر

چالش‌های اصلی اما موضوع بحث‌برانگیز در رابطه با فعالیت این واحدهای استیجاری که باید آن را چالش اصلی در این زمینه دانست، فعالیت سازماندهی‌نشده تعدادی از این اماکن به‌ویژه در شهرهای پرگردشگر است که منجر به عدم‌شناسایی، ساماندهی و همین‌طور صدور مجوز برای آنها خواهد شد. عدم استانداردسازی خدمات، نبود امنیت لازم، مشخص نبودن نرخ‌ اقامت، نبود بیمه و عدم...

آغوش باز بناهای تاریخی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

آغوش باز بناهای تاریخی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

هستند و باید سعی کنیم از به هم پیوستن بخش‌های فنی و مالی کارگروهی موثر شکل بگیرد تا اهلیتی را که در شرایط مزایده ذکر شده تضمین کند. در حال حاضر ما دچار کمبود هتل هستیم؛ بالاخص در شهرهای پرگردشگر. آیا سیاست‌های صندوق احیا برای رفع این کمبود با معاونت گردشگری همکاری و هماهنگی می‌کند تا مثلا به بناهای در حال احیا به‌عنوان هتل و اقامتگاه مجوز داده...

ظرفیت هتلهای ایران برای پذیرش گردشگر خارجی تا سال آینده کافی است

ظرفیت هتلهای ایران برای پذیرش گردشگر خارجی تا سال آینده کافی است

تصور می کند نمی تواند در این شهرها هتل پیدا کند، جامعه هتلداران می تواند راهنمایی کند. وی افزود: حضور پررنگ تر گردشگران خارجی در ایران مشهود است و این میزان حضور را بیشتر می توان در شهرهای پرگردشگر دید. رئیس جامعه هتلداران کشور درباره آمار اقامت در هتلها نیز گفت: این جامعه برنامه ای برای دریافت آمار ظرفیت اقامت در همه هتلهای کشور...