رزرو هتل تفریحات کیش

شهرهای خلاق یونسکو

پیوستن چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان

پیوستن چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان

شهرهای خلاق یونسکو شبکه شهرهای خلاق یونسکو برنامه ای است که در سال 2004 میلادی به راه افتاد تا همکاری میان شهرهایی که از خلاقیت به عنوان عاملی راهبردی برای پیشرفت و توسعه پایدار شهری استفاده می کنند را ترویج دهد. بر اساس این برنامه هر یک از شهرهای خلاق باید خلاقیت و صنایع دستی، هنرهای بومی و فرهنگی خود را در راس برنامه‌های توسعه‌ شهری خود قرارداده و با سایر شهرهای خلاق جهان در سطح بین ا...