بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرهای جهانی

ایران با هند و چین همتراز می‌شود

ایران با هند و چین همتراز می‌شود

11 و 14 مهرماه را نقطه آغاز استفاده جهانی از ظرفیت صنایع دستی ایران دانست. به گزارش «ایرنا» بهمن نامور مطلق در نشست خبری رونمایی از لوح و اعتبارنامه اصفهان و تبریز به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی و فرش در محل این سازمان که روز گذشته برگزار شد، گفت: «تا پیش از این هیچ شهری از ایران را به عنوان شهر صنایع دستی...