بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرهای آبادان

شهر چویبده

شهر چویبده

استان خوزستان, چوئبده

شرقی آبادان واقع شده است . شهری كه در شكست حصر آبادان نقش راهبردی داشته و به دروازه شكست حصر آبادان معروف است، در واقع چوئبده پيشانی آبادان و آبادان نبض تپنده خوزستان و كشور است. چوئبده نسبت به شهرهای آبادان و خرمشهر به خليج فارس نزديک تر است. اين شهر با شهر اروندكنار، روستاهای قفاس، تنگه های 1.2.3، طره بخاخ ، صيداويه و از طريق دريايی با شهرهای...