بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرهاي ايران

تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان

تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان

گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایفا می کند و شناسایی دقیق بازار رمز توسعه آن می باشد. از طرفی اگر چه گردشگری یک فعالیت بین المللی است؛ اما بسیاری از افراد و سازمان ها در بازار محلی یا ملی در این بخش اشتغال دارند و در نتیجه «گردشگری داخلی» در چرخه اقتصاد ملی جایگاه […]