بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرنشینی

تپه های سیلک کاشان ساماندهی می شود

تپه های سیلک کاشان ساماندهی می شود

عرصه و حریم تپه های سیلک بر اهمیت تاریخی تپه های باستانی سیلک تاکید کرد و گفت: این اثر با ارزش تاریخی قدیمی ‏ترین خاستگاه تمدن بشری است. طبق آثار برجا مانده، سیلک اولین جایی است که شهرنشینی در آن شکل گرفت و قدمت این تپه‏ ها به حدود هفت هزار سال می ‏رسد. به گزارش ایرنا، از 32 زیگورات شناسایی شده در ایران...

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

مسائل و مشکلات مرتبط با آب از قبیل کمبود منابع و آلودگی های آن، افزایش خسارات ناشی از خشکسالی و سیل در قسمت‌های مختلف جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، شدت یافته است، گفت: افزایش جمعیت و شهرنشینی، نیاز روز افزون به غذا و گسترش بی‌رویه صنایع باعث افزایش نیاز به منابع آب شیرین شده است و علاوه بر این‌ موارد تشدید دخالت بشر در محیط زیست...