بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرستان نفت خیز

رستاخیز آب در سرزمین طلای سیاه

رستاخیز آب در سرزمین طلای سیاه

دشت های تشنه و کیفیت پایین آب آشامیدنی، سیمای گچساران در سال های نه چندان دور بوده که اکنون با اجرای طرح های بزرگ آبرسانی و تخصیص آب وضعیت این شهرستان نفت خیز دگرگون شده است.به گزارش ایرنا رودخانه های خیرآباد ، زهره ،شمس عرب ، کمبل و بابا کلان در شهرستان گچساران جاری هستند با وجود این مردم این شهرستان از مزایای این آبها بی نصیب بودند تا جایی...