بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرستان ریگان

درخشش پایتخت تپه‌های شنی جهان در پایتخت ایران

درخشش پایتخت تپه‌های شنی جهان در پایتخت ایران

نزدیک آنها را مشاهده و در آینده از این تپه‌های شنی بازدید می‌کنیم. سلیمانی دبیر جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: با ابتکاری که غرفه شهرستان ریگان انجام داد، موجب استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان از این شن‌های روان شد. وی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد شهرستان ریگان طبیعی بودن غرفه...