رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شهرستان جیرفت

تهیه طرح جامع احیا و بازسازی اماکن تاریخی از سال آینده
تاریخ خبر : 1392/12/3 – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گفت: یکی از سیاست هایی که سازمان میراث فرهنگی در سال آینده اجرا خواهد ...