بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرسازان

واکنش ۴۲۰فعال معماری به ادعای مالکیت «بنیاد» بر دو کاخ

واکنش ۴۲۰فعال معماری به ادعای مالکیت «بنیاد» بر دو کاخ

و باارزش میراث فرهنگی و تاریخی کشور از ید قدرت و مالکیت سازمان میراث فرهنگی که پابرجاترین حافظ این گونه محوطه‌هاست، عنوان کرده‌اند.» در ادامه این بیانیه تصریح شده: «برای جامعه معماران، شهرسازان، پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی قابل تصور نیست که چرا این بنیاد سال‌ها نیرو و هزینه برای تصرف دو محوطه‌ای صرف کرده که در مالکیت و تصرف سازمانی دولتی...