بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهردار تبریز

بارقه امید برای پایان تسخیر دومین موزه شهر جهان

بارقه امید برای پایان تسخیر دومین موزه شهر جهان

مکان‌های مختلفی که دامنه آن از محل پادگان تبریز تا ساختمان شهرداری منطقه یک ادامه پیدا کرد و البته که در این بین نام مکان‌های زیاد دیگری هم زمزمه می‌شد تا همچنان موضوع را داغ نگه دارد. شهردار تبریز برگی تازه رو کرد با توجه به گذشت سریع زمان و سرآمد وعده‌ها، شورای شهر تصمیم‌‌گیری برای مکان قطعی این اسباب کشی ِ شهری را...