جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شرق مازندران

شرق مازندران، دارا اما ندار!

شرق مازندران، دارا اما ندار!

مسیر توسعه استان مازندران با ۲ مزیت کشاورزی و گردشگری شناخته و از سوی مدیران ارشد استانی سیاستگذاری می شود؛ در این بین اما شرق مازندران برای نیل به اهداف توسعه ای درگیر چالش های متعددی نظیر تنش آبی دشت و نبود برنامه جامع و مدون گردشگری است. کارشناسان با چشمگیر توصیف کردن استعدادها و ظرفیت های موجود معتقدند شرق مازندران در صورت توجه و نگاه ویژه می تواند اهداف...

راه های توسعه گردشگری مازندران

راه های توسعه گردشگری مازندران

بخش مرکزی و شرق استان از جمله در منطقه هزارجریب، نکاه، گلوگاه، بهشهر و چهاردانگه و دودانگه ساری بسیار مستعد در این زمینه بوم‌گردی هستند بنابراین باید برنامه‌های گردشگری خود را به بخش…

بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه گردشگری فرهنگی

بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه گردشگری فرهنگی

این پیش فرض که جاذبه ای به نام موزه می تواند بر توسعه گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی در مقصد بیفزاید، سعی نموده است تا هدف پژوهش خویش را به بررسی وضعیت گردشگری فرهنگی، تحت تاثیر جاذبه موزه در شرق مازندران، به عنوان محدوده پژوهش قرار دهد، لذا روش مورد استفاده، پیمایش و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 380 نفر برآورد شد و...

تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد