شاه گلی
بلیط هواپیما تور خارجی

شاه گلی

دسته بندی مطالب بر اساس :
عمارت ایل گلی تبریز

عمارت ایل گلی تبریز

به شمار می رود. از آنجا که هم کنون هتل بسیار زیبایی نیز در نزدیکی آن بنا شده است توجه بیشتر به ایل گلی برای جذب روز افزون جهانگردان ضروری است. بناي نخستين عمارت ايلگلي (شاه گلی) را به دوره آققويونلوها نسبت مي دهند كه يكبار در زمان صفوي و بار ديگر در زمان قاجار، توسط "قهرمان ميرزا" پسر "عباس ميرزا نايب السلطنه" در ايام...

صفحه 1 از 1