شاهکاری هنر ایران
بلیط هواپیما تور خارجی

شاهکاری هنر ایران

ملیله کاری

ملیله کاری

، رواج قابل ملاحظه ای داشته است . همچنین در آثار کشف شده از شوش ، همدان و گنجینه جیحون می توان به قدمت این هنر پی برد . « آرتور اپهام پوپ » در کتاب « شاهکاری هنر ایران » ضمن اشاره به زرگری و نقره کاری در سالهای بعد از ظهور دین مبین اسلام ، به مقداری ملیله که از منطقه « ری » به...

صفحه 1 از 1