جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شاهرضا

شهرضا

شهرضا

استان اصفهان, شهرضا

یافت زیرا قرار گرفتن این شهر بر سر یکی از راه های مهم تجاری و فاصله نزدیکش به اصفهان موجب گردید که از نظر تدافعی به صورت نوعی پادگان میان اصفهان و فارس درآید کاروان سراها توسعه یابد و امامزاده شاهرضا به عنوان مرکز مذهبی مورد توجه قرار گیرد . اما در زمان تسلط افاغنه بر اصفهان ضربات ویران کننده ای بر اثر هجومهای پیاپی بر این شهر وارد گردید...

تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد