جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شاخ کرگدن

اقدامات سازمان جهانی گردشگری برای مبارزه با جنایات حیات وحش

اقدامات سازمان جهانی گردشگری برای مبارزه با جنایات حیات وحش

و توافقاتی همچون آنچه که در برلین حاصل شد. حیات وحش افریقا امروز با بزرگترین بحران خود در چند دهه ی اخیر مواجه شده است. شکار و تجارت غیر قانونی حیات وحش به صورت عاج فیل، شاخ کرگدن ها و دیگر موارد به سطح بی سابقه ای رسیده است که نه تنها حیات وحش بلکه کل اکوسیستم را تحت تاثیر قرار داده است و جوامع محلی...

تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد