جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سیاه برداران

از عزا درآوردن (سیاه برداران )

از عزا درآوردن (سیاه برداران )

صاحبان عزا و خویشاوندان نزدیک آنان تا چندی عزادار می مانند به این صورت که لباس سیاه می پوشند و در مجالس شادی شرکت نمی کنند ، مردان موی سرو صورتشان را نمی…

تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد