رزرو هتل فضاگشت

سکونت در روستاها

مازندران دومین استان کشور در سکونت روستایی
تاریخ خبر :1394/04/14-مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران گفت: از لحاظ سکونت در روستاها و ماندگاری در آن، استان مازندران رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش ...