رزرو هتل ایران بوم گردی

سکه های دوران هخامنشی

سکه در دوران هخامنشیان

سکه در دوران هخامنشیان

در سال ۵۴۶ ق.م کوروش هخامنشی کشور لیدی را تسخیر نمود و اکثر مناطق یونانی نشین را تحت سلطه خود درآورد و بجز کشور لیدی به نواحی متصرفاتی که در آن‌ها ضرب سکه رایج بود اجازه داد که مثل قبل به ضرب سکه‌های محل ادامه دهند و تنها ضرب سکه‌های کروزوئید ر ا متوقف نمود. […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین