رزرو هتل فضاگشت

سوپ سفید

سوپ شیر
سوپ سفید یا سوپ شیر با جو یکی از پر طرفدارترین سوپها بخصوص در فصل پاییز و زمستان است . سو پ جو را با شیر و خامه و جو ...