رزرو هتل فضاگشت

سوپ ترخینه کرمانشاه

سوپ ترخینه
ترخینه یکی از سوپ‌های محلی و معروف کرمانشاه است که در تهیه آن از گندم و دوغ استفاده می‌شود و به صورت گلوله‌های خشک شده و آماده عرضه می‌شود. این ...