رزرو هتل

سوغات سبزوار

سوغات و صنایع دستی دیار سربداران

سوغات و صنایع دستی دیار سربداران

استان خراسان رضوی, سبزوار

سوغات سبزوار بسیار مورد توجه خیلی از ایرانیان و گردشگران خارج کشور قرار گرفته است.مهم ترین سوغات سبزوار کلوچه های زنجبیلی، محصولات کشاورزی مانند تخمه جابونی ( تخمه ژاپنی) و ادویه های سبزواری است.کلوچه ی زنجبیلی یا زنجفیلی سبزوار یکی از مشهور ترین کلوچه ها است.به این کلوچه کلوچه ی سبزواری هم گفته می شود. اگر ترتیبی داده شود که همایش هایی به جای کیک و شیرینی های معمول ، و یا حداقل درکن...

جنوب گردی