رزرو هتل فضاگشت

سوغات استان بوشهر

سوغات بوشهر
مشهورترین سوغات و محصول صنایع دستی استان بوشهر گبه و گلیم صادراتی است که در مناطق وسیعی از شهرستان‌های استان رواج دارد. مهمترین مراکز گبه بافی در استان بوشهر عبارتند ...