رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سوزن دوزی های ترکمن

فلسفه نقوش در لباس محلی قوم ترکمن
فلسفه نقوش در لباس محلی قوم ترکمن از این قرار است که پس از اسلام، منسوجات متنوع و نفیس فراوانی باقی‌مانده است که از سلیقه و ذوق سرشار هنرمندان ایرانی ...