رزرو هتل فضاگشت

سوزن‌دوزی و ابریشم‌بافی

سوزن‌دوزی و ابریشم‌بافی
ثبت سوزن‌دوزی و ابریشم‌بافی در فهرست میراث جهانی، ضرورت توجه بیشتر به احیای این هنرها، توسعه کارگاه‌های تولیدی و توجه به بازار فروش این دست‌بافته‌ها را در گلستان به عنوان ...