رزرو هتل فضاگشت

سوراخ یا خانه وروو قمصر

سوراخ یا خانه وروو
در فاصله 7کیلومتری از شهرقمصر (حد فاصل قمصر -کاشان )در ارتفاعات غربی روستای مسلم آباد (گبرآباد قدیم )تقریبا ارتفاعات 60متری از رودخانه قهرود حفره هایی در دل کوه وجود دارد ...