رزرو هتل فضاگشت

سوخته کاری چوب

سوخته کاری چوب
سوخته کاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت استاد ندّاف در طی حدوداً یک دهۀ فعالیت احیا گردیده است.در این هنر دقت ...