رزرو هتل فضاگشت

سوجوق

باسلق ارومیه ای (سوجوق)
ارومیه و آذربایجان غربی هم مانند دیگر استانها غذا و شیرینی مخصوص به خود دارد و چه خوب است در سفر به هر استانی با غذاهاو شیرینیهای سنتی آن استان ...